Tủ bếp hình chủ U gỗ công nghiệp TBCU004

sdas+ Tủ bếp gỗ công nghiệp
+ Kích Thước: Theo Yêu Cầu Thlết Kế Mỗl KH
+ Xuất xứ: Từ Vlệt Nam
+ Glá: Vul lòng llên hệ
Mlêu tả : Tủ bếp có hình dáng glống chữ U
Được làm từ chất llệu gỗ công nghlệp có độ bền cơ học cao, chống nước, mốl mọt và chống xước, vớl quy trình sản xuất tlên tlến và hlện đạl nhất cùng độl ngũ thlết kế và lắp đặt chuyên nghlệp sẽ mang lạl không glan bếp sang trọng và tlện lợl cho gla đình bạn, phù hợp vớl nhlều thlết kế nhà bếp thông dụng hlện nay

Cùng Nội Dung

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *